logo

Algemene Voorwaarden voor Edrisshop

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die via de webshop Edrisshop worden gedaan. 

1.2 Door een bestelling te plaatsen, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden. 

1.3 Edrisshop behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen van toepassing zijn op bestellingen die na de publicatie van de wijziging worden geplaatst.

2. Producten

2.1 Edrisshop biedt diverse soorten honing en aanverwante producten aan. 

2.2 Alle producten worden geleverd zoals beschreven op de productpagina’s van de webshop. Kleuren en smaken kunnen enigszins afwijken door natuurlijke variaties.

3. Bestelling en Betaling

3.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van Edrisshop. 

3.2 Betaling dient te geschieden via de op de website aangeboden betaalmethoden. 

3.3 De bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling door Edrisshop.

4. Levering

4.1 Edrisshop streeft ernaar om bestellingen binnen 7werkdagen te verwerken en te verzenden. 

4.2 Leveringstijden zijn indicatief en kunnen variëren. Edrisshop is niet aansprakelijk voor vertragingen buiten haar controle. 

4.3 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct en volledig afleveradres.

5. Herroepingsrecht

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. 

5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant Edrisshop via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen.

5.3 De klant dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant het besluit om de overeenkomst te herroepen aan Edrisshop heeft medegedeeld, terug te sturen.

6. Terugbetaling

6.1 In geval van herroeping ontvangt de klant alle betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van een andere leveringswijze dan de door Edrisshop geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Edrisshop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

6.2 Edrisshop betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

7. Klachten

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Edrisshop, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. 

7.2 Bij Edrisshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Edrisshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8. Privacy

8.1 Edrisshop verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

9. Toepasselijk recht

9.1 Op overeenkomsten tussen Edrisshop en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Contactinformatie: 

Edrisshop
Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam
Info@edrisshop.nl

www.edrisshop.nl